Logo Kepware - hlavička

Zpětná sledovatelnost efektivně? Ve Faurecii používají Kepware

Společnost Faurecia potřebovala pro své klíčové zákazníky z automotive přístup k výrobním datům. IoT Gateway od Kepware dělá její výrobní procesy transparentnější, a přitom zjednodušuje práci i samotným zaměstnancům.
blog_okno_faurecia

Společnost Faurecia

Faurecia patří mezi největší světové dodavatele automobilového vybavení v oblasti sedadlových systémů, technologií kontroly emisí, interiérových systémů a automobilových exteriérů.

V roce 2014 vykázala celkové prodeje ve výši více než 21 miliard dolarů. K 31. prosinci 2014 pro Faurecii pracovalo 100 000 zaměstnanců v 34 zemích, a to na 330 pracovištích a v 30 R & D centrech. Společnost je uvedena na seznamu Pařížské burzy (NYSE Euronext) a obchoduje na americkém trhu s cennými papíry (trh OTC).

Je považována za průkopníka v technologických inovacích – snižuje hmotnost vozidel, nabízí komfort a styl přizpůsobený požadavkům zákazníků a zmírňuje dopad na životní prostředí. Současně také vyvíjí nové výrobní procesy, které mají za úkol zmodernizovat a zefektivňovat výrobu.

„Spolupracujeme s několika největšími OEM výrobci na světě,“ říká Rafael Unruh, Competence Center Manager z Faurecia. „Obracejí se na nás vždy už při vývoji nové verze vozu. Nejen proto, že jsou naše výrobky kvalitní, ale protože jsme v automotive technologiích i výrobních procesech inovátorští. A na to jsme opravdu hrdí,“ vysvětluje Rafael.

společnost faurecia

Proč projekt vznikl? Potřeba traceability roste


Faurecia poskytuje špičkové produkty už dlouho, ale někteří její zákazníci vyžadují čím dál podrobnější zpětnou dosledovatelnost (traceabilitu) dílů. Velcí OEM výrobci chtějí dostat na vyžádání podrobná provozní a výrobní data, například který airbag byl zabudován do konkrétního auta, ale i třeba pod jakým úhlem a při jakém točivém momentu byl každý jednotlivý airbag nainstalován.
Taková data měla Faurecia k dispozici už dříve. Způsob sběru a distribuce dat ale nebyl dostatečně efektivní a nedal se rozšiřovat do nekonečna. Bylo na čase použít modernější IoT řešení a architekturu.

„V moderní výrobě jsou klíčová data,“ shrnuje Unruh. „Spotřebitelé očekávají, že aktuální informace o konkrétním procesu mohou mít kdykoli k dispozici. A to ideálně automatizovaně a aniž by při tom museli komunikovat s lidmi. Totéž platí i pro naše zákazníky. Uvědomili jsme si, že aby mohli plánovat, odpovídajícím způsobem reagovat a své procesy zefektivňovat, musíme jim nabídnout naše procesy a produkty transparentněji.“

Řešením je KEPServerEX

Faurecia tedy začala hledat komunikační systém, který by se dokázal připojit k různým PLC systémům v provoze. Hlavními kritérii přitom byla konektivita, přístup k datům a rozšiřitelnost systému v budoucnu. Nejdříve ve Faurecii zkoušeli produkt od jednoho známého poskytovatele OPC serverů, ten se ale neosvědčil, protože ztrácel data a přetížil servery.

Pak se zaměřili na platformu KPEServerEX od společnosti Kepware. Jejich OPC servery už několik let ve Faurecii používají k propojení PLC systémů a vlastního MES systému (zvaného IJ Core) prostřednictvím protokolu OPC DA. Tato komunikace je ale celkem komplikovaná a čím dál zastaralejší, a tak hledali mezi Kepware produkty nějaký vhodnější.

Nabízelo se nahradit komunikaci novějším protokolem OPC UA. I ten se ale ukázal jako nevhodný, protože jeho implementace byla příliš složitá, zdlouhavá a drahá. Přímo Kepware pak navrhl Faurecii elegantní řešení jejich potřeb. Doporučili mu ke stávajícím OPC serverům KEPServerEX pouze dokoupit plug-in modul IoT Gateway, který mimo jiné podporuje univerzálnější protokoly MQTT a REST.

Vývojáři MES systému IJ Core už protokoly REST/HTTP dobře znali, jsou to v IT, na webu i v IoT platformách běžně používané protokoly. A z nového middleware jazyka, který využíval již naimplementovaných KEPServerEX, byli nadšení, protože nasazení bylo velmi jednoduché a rychlé.

Jak to funguje – jednoduše a na principu REST

Každý závod Faurecia má lokální server, na kterém běží MES systém IJ Core. Pomocí plug-in modulu IoT Gateway sbírá Faurecia data z provozu a prostřednictvím REST/HTTP je přenáší do IJ Core. Tento MES pak data ukládá do databáze, a díky tomu mají zákazníci možnost dohledat údaje staré i několik let.

„IoT Getaway nám mnohé ulehčuje – jako plug-in pro KEPServerEX nám umožňuje komunikovat se všemi zařízeními od předních výrobců, jednoduše se nasazuje i používá,“ shrnuje Unruh. „Prostě to funguje. Díky tomu se můžeme soustředit na další aspekty podnikání. Lépe vidíme do zavedených procesů, a proto můžeme o budoucích krocích rozhodovat fundovaněji. To je nedocenitelné.“

Přínosy řešení

  • Lepší traceabilita dílů v rámci celého výrobního procesu, pro potřeby zaměstnanců Faurecie i jejích zákazníků;
  • lepší konektivita a rychlost komunikace mezi zařízeními v provoze a vlastním MES systémem firmy, IJ Core;
  • lepší výrobní kvalita dílů;
  • zkrácení doby vývoje, optimalizace prostředků potřebných pro vývoj, méně školení;
  • lepší kompetence realizovat projekt větší transparentnosti na mezinárodní úrovni;
  • chytřejší a pohotovější rozhodování napříč společností.

 

Co přineslo nasazení IoT Gateway

Faurecia implementovala IoT Gateway jako zprostředkovatele komunikace mezi PLC systémy v provozu a MES systémem IJ Core. Dnes díky tomu umožňuje zákazníkům přístup k datům, která vyžadují, především k těm o traceabilitě produktů. Díky větší transparentnosti výrobního procesu dílů mohou nejvýznamnější světoví OEM výrobci v oblasti automotive splňovat regulační požadavky a spotřebitelům nabídnout lepší celkovou kvalitu produktů.

Užitek z nového řešení mají i zaměstnanci společnosti. Operátoři v závodě oceňují, že komunikace je mnohem rychlejší, a oddělení kontroly kvality má k dispozici všechna potřebná průmyslová data k analýze kvality výroby. Vývojářům přechodem na běžnější komunikační protokol REST ubylo problémů, které s sebou neslo OPC DA. Kepware řešení navíc překlenuje propast mezi výrobními a informačními technologiemi. Management Faurecie má teď k dispozici živá data, na základě kterých může rozhodovat o zefektivňování procesů celé společnosti.

Navíc plug-in IoT Gateway reálně zkrátil projekt zavedení větší transparentnosti z dlouhých šesti měsíců na pár dní, což ušetřilo nemalé peníze.

 

A hlavní výsledek? Spokojení zákazníci

Vzhledem k snadné implementaci a celkovému úspěchu pilotního projektu v Porto Real v Brazílii plánuje Faurecia zavést KEPServerEX v dalších letech i ve svých závodech v severní Americe, Asii a Evropě.
Získaná data ze strojů má Faurecia zájem použít také pro proaktivnější analýzu a na tabletu je plánuje poskytnout vedoucím pracovníkům závodů. Díky tomu budou moci monitorovat výrobu a provádět změny v reálném čase, a tak minimalizovat neplánované odstávky a výrobu zefektivnit.

„V plug-inu IoT Gateway vidíme obrovský potenciál a nemůžeme se dočkat, až ho nasadíme ve všech 34 zemích, v nichž působíme. Přínosy tohoto řešení se promítají napříč celou společností, od provozu až po vedení firmy, a se vzrůstajícím počtem závodů, které ho implementují, budou jistě přibývat. Náš rozhodovací proces je nyní mnohem chytřejší a pohotovější, a díky tomu zákazníkům přinášíme lepší produkty a služby,“ uzavírá Rafael Unruh.

Další reference

Sbírat data ze 75 ropných vrtů po celé Argentině, i to umí KEPServerEX

KEPServerEX jako nepostradatelná součást provozu – tak dnes popisuje OPC servery argentinská těžařská firma YPF. SW produkty od Kepwaru umožňují výrobním technikům přístup ke klíčovým provozním informacím, a ve výsledku jim tak pomáhají k dosažení maximální výrobní kapacity ropných vrtů. Čtete případovku o užitečnosti balíčku OPC serverů sestaveného na míru pro petrochemický průmysl.

Přečíst

Napište nám

Napište nám

Formulář jste odeslali úspěšně.

Prosím vydržte, do dvou pracovních dnů
se vám z FOXONu ozveme.