Logo Kepware - hlavička

Sbírat data ze 75 ropných vrtů po celé Argentině, i to umí KEPServerEX

KEPServerEX jako nepostradatelná součást provozu – tak dnes popisuje OPC servery argentinská těžařská firma YPF. SW produkty od Kepwaru umožňují výrobním technikům přístup ke klíčovým provozním informacím, a ve výsledku jim tak pomáhají k dosažení maximální výrobní kapacity ropných vrtů. Čtete případovku o užitečnosti balíčku OPC serverů sestaveného na míru pro petrochemický průmysl.

KEPServerEX od PTC pomáhá těžařské firmě YPF optimalizovat průmyslovou komunikaci a datovou konektivitu

  • Největší energetická organizace v Argentině nasadila řešení od Kepware, a umožnila tak vzdálenou konektivitu ke svým 75 ropným polím v zemi;
  • díky optimalizované komunikaci dat prostřednictvím jediné platformy může YPF monitorovat své klíčové operace a v případě potřeby včas zasáhnout;
  • účelové funkcionality od Kepware pro ropný a plynárenský průmysl pomáhají YPF hladce komunikovat data z ropných polí do velína a kanceláří.

O firmě YPF

YPF Sociedad Anonima (YPF) je vertikálně integrovaná argentinská společnost, která se zabývá těžbou, výrobou, přepravou a rafinací ropy, plynu a ropných produktů. Byla založena v roce 1922 a dnes má více než 41% podíl na ropném a plynárenském trhu v Argentině. Provozuje 17 000 ropných vrtů na 220 ropných polích a svými produkty zásobuje nejen Argentinu, ale i okolní státy.

 

Proč projekt vznikl?

Jako přední poskytovatel energie na argentinském a jihoamerickém trhu vlastní YPF obrovské množství provozů, rozesetých po celém regionu a často na těžko dostupných místech. Původně podnik sbíral data pomocí různých technologií, které řešily pouze konektivitu k řídicím systémům ropných polí, což byly hlavně PLC systémy. Když si vedení firmy uvědomilo, že běžné unifikované průmyslové ovladače nemůžou plně naplnit specifické potřeby ropného a plynárenského průmyslu, vydalo se na cestu modernizace svých technologií.

 

 

V drsných podmínkách těžařského průmyslu všechno stojí na správné komunikaci a bezpečnosti pracovníků v terénu a ve výrobě. Kvůli nedostatečným technologiím se zaměstnancům YPF nedařilo sjednotit komunikaci z nesourodých systémů, což komplikovalo fungování celého provozu. Na vzdálená místa bylo vysíláno více a více zaměstnanců, aby zajistili hladký chod operací. Když nějaké zařízení vyžadovalo údržbu, znamenalo to výjezd techniků s příslušnými nástroji a náhradními díly. Nicméně pokud technik nedokázal problém přesně určit před výjezdem, vzniklý neplánovaný prostoj, který přijel vyřešit, se ještě více prodloužil a prodražil.

 

Řešením je platforma KEPServerEX

YPF už z minulosti o produktu KEPServerEX něco věděla. Funkcionality balíčku speciálně navrženého pro ropný a plynárenský průmysl byly jedním z důvodů, proč firma začala uvažovat o jejím nasazení. YPF zaujalo hlavně to, že KEPServerEX podporuje sběr provozních dat z řídicích systémů ropných vrtů a EFM (Electronic Flow Measurement) dat z průtokoměrů na potrubních uzlech a ropných vrtech. Tyto funkce umožňují výrobním technikům přístup ke klíčovým provozním informacím, a ve výsledku jim tak pomáhají k dosažení maximální výrobní kapacity vrtů.

 

 

Umí vzdálený přístup i nastavení frekvence vyčítání hodnot

Navíc díky API funkcionalitě platformy mají teď vzdálený přístup ke všem instancím KEPServerEX v provozu a můžou programově měnit konfiguraci pomocí aplikací třetích stran. Tato možnost představuje klíčový nástroj pro vzdálenou správu více než 75 serverů v celém regionu. Další ústřední funkcionalitou, která pomáhá optimalizovat komunikaci s tisíci zařízeními, je plug-in modul Scheduler. Díky němu lze nastavit čas a frekvenci sběru různých hodnot z konkrétních zařízení, v závislosti na významu a prioritě každé hodnoty na úrovni serveru. Tímto můžou technici optimalizovat sběr dat přes své omezené bezdrátové sítě.

 

Další rozšířené funkce

Díky plug-in modulu Scheduler a diagnostice komunikace přes KEPServerEX má teď YPF mnohem lepší přehled o komunikaci v síti. Technici používají KEPServerEX jako „policistu“ sítě a čas a frekvenci sběru dat, kterou dříve řešili pomocí několika různých klientů, jim obstarává jediná aplikace. Další pokročilou funkcí KEPServerEX, která se velmi hodí při M2M komunikaci, je schopnost plug-in modulu Advanced Tags provádět matematické operace nad tagy. Díky této funkcionalitě se za použití tagů v PLC systému dají aktualizovat informace v DCS (Distributed Control System) systému závodu, zatímco prostřednictvím SQL databáze zase informace v PLC systémech.

A konečně, kvůli vysokým nárokům na spotřebu energie má mnoho provozů svou vlastní elektrickou rozvodnu. I tu je třeba monitorovat, ale odděleně od výroby. Díky jejímu monitorování lze při správné koordinaci s operacemi vrtů snížit spotřebu energie. Ovladače KEPServerEX, jako DNP3, IEC 60870 nebo IEC 61850, pomáhají zaměstnancům snadno a bezpečně sledovat zařízení v rozvodnách a v případě nutnosti zakročit, aniž by museli vyjíždět na dané místo. To snižuje náklady a zvyšuje bezpečnost.

 

Co nasazení KEPServerEX přineslo

Za poslední tři roky YPF nainstalovala v 75 provozech skoro 300 licencí softwaru od Kepware. Oceňuje hlavně schopnost dodavatele neustále technicky zdokonalovat své řešení, čímž pomáhá výrobci udržovat si náskok v tvrdé konkurenci. Díky KEPServerEX teď YPF sbírá data mnohem spolehlivějším způsobem. Získala lepší přehled o svých provozech, a to jí umožňuje zefektivňovat výrobu. A navíc, data z každého provozu teď může přímo z KEPServerEX posílat do své historian platformy. Zaměstnanci tak mají vždy k dispozici přesné a aktuální informace.

„Řešení od Kepware je dnes nepostradatelnou součástí našeho provozu. V minulosti jsme vždy nemívali tak dokonalý přehled o komunikaci v síti. Teď ale vlastníme nástroje, které nám umožňují zefektivňovat procesy a vytvářet chytrou síť automatizovaných polí a vrtů. Bez tohoto řešení by transformace byla mnohem těžší, časově náročnější a méně spolehlivá.“ Máximo Alberto Frías, SCADA specialista, YPF

Potenciál řešení od Kepware se podařilo prokázat, a tak ho YPF nasazuje i v dalších svých divizích. Například divize pro distribuci plynu ho využívá ke sběru EFM dat, která umožňují velmi přesně stanovit množství dodaného plynu a odpovídající peněžní částku, kterou má klient zaplatit. Zaměstnanci ve velíně tak mají snadno pod kontrolou celou svou síť plynovodů.

Další reference

Sbírat data ze 75 ropných vrtů po celé Argentině, i to umí KEPServerEX

KEPServerEX jako nepostradatelná součást provozu – tak dnes popisuje OPC servery argentinská těžařská firma YPF. SW produkty od Kepwaru umožňují výrobním technikům přístup ke klíčovým provozním informacím, a ve výsledku jim tak pomáhají k dosažení maximální výrobní kapacity ropných vrtů. Čtete případovku o užitečnosti balíčku OPC serverů sestaveného na míru pro petrochemický průmysl.

Přečíst

Napište nám

Napište nám

Formulář jste odeslali úspěšně.

Prosím vydržte, do dvou pracovních dnů
se vám z FOXONu ozveme.