Logo Kepware - hlavička

DataLogger
plug-in

Plug-in modul pro OPC server KEPServerEX
umožní archivaci dat do libovolné ODBC kompatibilní databáze.

Popis plug-inu

DataLogger je plug-in modul pro komunikační platformu KEPServerEX, který vám umožní sebraná data archivovat do ODBC kompatibilních databází, jako jsou:

 • Microsoft Access,
 • MySQL,
 • PostgreSQL,
 • MS-SQL,
 • Oracle
 • a další.


Běžně se archivace dat provádí až na úrovni OPC klienta, ale s plug-in modulem DataLogger můžete archivovat data z připojených řídicích systémů a zařízení již na úrovni OPC serveru KEPServerEX.

 

 • Podpora archivace do všech databází s ODBC rozhraním,
 • velmi jednoduchá konfigurace,
 • možnost vybírat OPC tagy k archivaci přes drag&drop funkce,
 • podpora archivace dynamicky vytvořených tagů,
 • spouštění archivace na základě spouštěčů (trigger),
 • podpora archivace až při překročení pásma necitlivosti (deadband),
 • podporuje automatické vytvoření tabulky i možnost přidat data do existující tabulky,
 • možnost vytvoření číselného identifikátoru pro zaznamenávané tagy (NumericID),
 • možnost nastavení Start/Stop archivace bez nutnosti, aby bylo nastaveno zaznamenávání ve stanoveném intervalu (Log on Static Interval), při změně (Log on Data Change) nebo dle kondice vybrané hodnoty,
 • možnost využít systémový tag _LogDataBit ke spuštění archivace z klientské aplikace,
 • možnost exportovat/importovat zaznamenávané tagy přes CSV soubor.

 

Proč archivovat data přímo z KEPServerEX?

Archivací dat samotným programem KEPServerEX zjednodušíte projekty sběru dat, protože tuto funkci již nemusí 100% vykonávat nadřazená aplikace (většinou OPC klient). Zjednoduší se část programování archivace na straně OPC klienta a navíc dosáhnete v archivaci dat nové standardizace. DataLogger ukládá data do existující tabulky nebo si vytvoří novou. Kromě toho sloupce v tabulce pojmenuje po hodnotě, kterou tam ukládá.

Mnoho našich zákazníků využívá komunikační ovladače KEPServerEX ke sběru dat z řídicích systémů a plug-in modulem DataLogger tato data uloží rovnou do databáze. Nepoužívají žádnou OPC klient aplikaci, protože nepotřebují vidět živá online OPC data. Naopak mají do databáze připojené různé zajímavé reportovací nástroje (např. Power BI, Tableau, Grafana apod.) a vytvářejí nad offline daty z databáze zajímavé grafy a pohledy.

Pro vytvoření reportů nad daty z řídicích systémů je kombinace produktů KEPServerEX (komunikační ovladače) a plug-in modul DataLogger jeden z nejrychlejších, nejspolehlivějších a nejlevnějších řešení.

Pořizovací cena

13 286 Kč bez DPH / rok

součástí ceny je po dobu pronájmu update & podpora

Poptat licenci

39 754 Kč bez DPH

součástí ceny je update & podpora na první rok

Poptat licenci

KEPServerEX schéma | Kepware | FOXON

Další informace

DataLogger může ukládat data do lokální PC databáze nebo do vzdálených databází někde na síti. Kvalitu spojení s databází si KEPServerEX neustále kontroluje přes několik ukazatelů a tyto ukazatele nabízí i jako TAG proměnné ke sledování. Může se ale stát, že dojde k přerušení spojení s databází nebo databáze nebude stíhat ukládat data. Za normální situace bychom přišli o data, ale DataLogger má pro tyto případy připravenou funkci Store and Forward. Nemůže-li DataLogger ukládat data do nakonfigurované databáze, začne data ukládat do lokálního souboru, jehož velikost může být až 2 GB. Po obnovení spojení s databází dojde k automatickému dohrání dat do databáze.

Každý nový zápis do databáze sleduje DataLogger přes OPC proměnnou SessionInserionCountLot, která se s každým jedním zápisem navýší o jedničku. Díky tomu víme, že jsme zapsali data do databáze. Pokud potřebujete vědět, jaká data jsme do databáze konkrétně zapsali, použijte navíc komunikační ovladač ODBC Client Driver a nechte KEPServerEX zapsaná data přečíst. V PLC programu pak můžete porovnat data k zapsání s daty již zapsanými a v případě shody dát např. povel k výrobě dalšího dílu.

V položce Name zadáme jméno proměnné pro KEPServerEX, vybereme proměnnou daného zařízení a typ proměnné (Item ID).

V záložce Column Mappings definujeme hodnoty, které se budou ukládat ke každému tagu do tabulky databáze.

V položce Triggers nastavíme, kdy nebo za jakých podmínek se budou tagy ukládat do databáze. Na výběr máme tři různé typy spouštění archivace:

 • Always Triggered
  • archivace každý definovaný časový statický interval (1× za minutu, 1× za hod., 1× za den…),
  • archivace hodnot ve skupině při změně (On Change) jedné hodnoty ve skupině,
  • archivace dat při změně vybrané sledované (jiné) hodnoty.
 • Time Based
  • stejné jako spouštěč Always Triggered,
  • navíc možnost definovat začátek/konec archivace dle času (čas + dny v týdnu).
 • Condition Based
  • stejné jako spouštěč Always Triggered,
  • navíc možnost definovat začátek/konec archivace dle mnoha kondicí vybrané sledované (jiné) hodnoty:
   • když je hodnota rovna, menší než, větší než, nerovná se…,
   • když má hodnota kvalitu BAD/GOOD,
   • když se hodnota po nějakou dobu nezměnila.

Napište nám

Napište nám

Formulář jste odeslali úspěšně.

Prosím vydržte, do dvou pracovních dnů
se vám z FOXONu ozveme.