Logo Kepware - hlavička

Alarms & Events
plug-in

Plug-in modul pro OPC server KEPServerEX
umožňuje vytvořit a spravovat alarmy a události.
OPC klient AE může následně číst alarmy a události přímo z OPC serveru KEPServerEX.

Popis plug-inu

 

Alarms & Events je plug-in modul pro komunikační platformu KEPServerEX, který  vám pomáhá snížit náklady a zvýšit výkonnost.

OPC AE klienti díky němu totiž mohou přijímat a sledovat:

 • alarmy procesu,
 • akce operátora,
 • informační zprávy
 • a dohledávat/prověřovat zprávy.

 

Plug-in sleduje oblasti procesu, které mohou vyžadovat zásah obsluhy, pokud jsou dosaženy definované hranice, např. bezpečnostní limity zařízení, detekce událostí a mimořádné situace.

Dále se používá k identifikaci vadného zařízení, vytvoření pracovních příkazů pro údržbu a zlepšení efektivity obsluhy.

Zároveň může být plug-in úžitečný pro sběr a záznam informací o alarmech a událostech pro kontroly nebo pro korelaci s dalšími historickými daty.

Vyhledejte Kepware OPC server a jeho dostupné tagy a importujte položky, které mají být testovány. Tagy mohou představovat specifické oblasti a zařízení ve výrobním procesu. Pro využití OPC DA a OPC UA serverů od jiných výrobců s plug-in modulem Alarms & Events využijte Kepware ovladače OPC DA anebo OPC UA Client.

Hodnota závažnosti je údaj o naléhavosti podmínek. Běžně se nazývá priorita, a to zejména ve vztahu k alarmům procesu. Hodnoty jsou v rozsahu 1 až 1000, kde 1 je nejnižší závažnost a 1000 nejvyšší. Typicky, závažnost 1 označuje události informativní povahy, zatímco hodnota 1000 označuje katastrofické události.

KEPServerEX podporuje devět standardních OPC AE podmínek, které poskytují flexibilitu v tom, jak jsou podmínky alarmů a událostí vypočítány a upřednostněny. Každá podmínka má jedinečný název a jedinečnou sadu dílčích podmínek.

 • MULTI_LEVEL
  Víceúrovňová podmínka podporuje více dílčích podmínek. Tato podmínka se používá v případě, že zdroj má několik stavů důležitosti a je potřeba znát přechod mezi jednotlivými stavy. Například pokud máte tag pro měření teploty s několika důležitými hodnotami, použijte tuto podmínku. Dílčí podmínka HIGH_HIGH má nejvyšší prioritu a LOW_LOW má nejnižší.
 • HIGH_HIGH, HIGH, LOW, LOW_LOW
  Jedná se o jednotlivé úrovně dílčích podmínek. Tyto podmínky se používají v případě, že předmětem zájmu je jeden stav zdroje. Například pokud máte tag pro měření teploty s jednou důležitou hodnotou, použijte tuto podmínku.
 • ROC_HIGH, ROC_LOW
  Podmínka rozsah změny (ROC) porovnává zdrojová data se statickými nebo dynamickými ROC. Například pokud máte zdrojový tag, který reprezentuje výrobní kapacitu, a chcete spustit podmínku v případě, že výroba klesne pod 100 jednotek za minutu, použijte tuto podmínku.
 • DEV_HIGH, DEV_LOW
  Podmínky odchylky se používají ke sledování odchylky zdrojových dat. Tato podmínka se aktivuje, pokud podmínka zdroje je mimo stanovené limity. Limity mohou být buď v procentech, nebo jako statická hodnota. Například pokud máte zdroj, který monitoruje spotřebu energie a chcete spustit podmínku v případě, že je spotřeba energie mimo rozsah 100 W ± 20 %, použijte tuto podmínku odchylky.

Protokol událostí Kepware OPC serveru je standardně poskytován také do OPC AE klientských aplikací. Server Event pracuje v runtime a servisních režimech podporujících 3 kategorie událostí (informace, varování, chyba). Doplněk Alarm & Event Condition Plug-in rozšiřuje toto rozhraní o podmínky Alarm & Event.

CSV Import/Export
Import a export tagů (proměnných) do CSV souboru umožňuje rychle vytvořit tagy v požadované aplikaci.

Filtrování OPC AE klient
Plug-in umožňuje filtrování podle oblastí, zdroje, typu události (jednoduché a podmíněné), závažnosti a kategorie.

Zapnutí/vypnutí zdrojů a podmínek
Užitečná je i možnost zapnout a vypnout komunikační oblasti, zdroje a podmínky prostřednictvím AE uživatelského rozhraní.

Definování alarmů vstupů a výstupů a potvrzení alarmu
Možnost vytvořit jedinečný obsah zpráv pro alarmy vstupů, výstupů a zpráv potvrzení alarmu + možnost vytvořit potvrzovací pravidla pro alarmy.

Protokol: OPC AE v1.10

Pořizovací cena

8 476 Kč bez DPH / rok

součástí ceny je po dobu pronájmu update & podpora

Poptat licenci

39 754 Kč bez DPH

součástí ceny je update & podpora na první rok

Poptat licenci

KEPServerEX schéma | Kepware | FOXON

Napište nám

Napište nám

Formulář jste odeslali úspěšně.

Prosím vydržte, do dvou pracovních dnů
se vám z FOXONu ozveme.