Logo Kepware - hlavička

Kepware strategie v Teel Plastics zlepšila výrobní provoz

IoT řešení od PTC pro automatizaci procesů ve výrobě umožnila společnosti Teel Plastics snížit lidskou chybovost v provozu.

PŘÍNOSY

Možnost řídit všechny klíčové komponenty prostřednictvím jediného webového rozhraní pomohla firmě odstranit manuální procesy a přinesla:

  • Zdvojnásobení výrobní kapacity linky – z 18 na 35 ks/min
  • Zefektivnění výroby – díky snížení prostojů při změnách receptur o 30 %
  • Nižší náklady a zmetkovitost díky minimalizaci rizika lidské chybovosti
  • Lepší efektivitu a kvalitu receptur díky detailnějšímu pohledu na výrobní data

 

POUŽITÉ PRODUKTY
  • ThingWorx Kepware Server
  • ThingWorx

 

VÝZVY

V Teel Plastics používají receptury pro různé zákazníky. Ty obsahují mnoho proměnných a neustále se mění. Firma hledala způsob, jak zautomatizovat manuální procesy a minimalizovat tak lidskou chybovost.

Teel Plastics, Inc. se už více než 60 let specializuje na zakázkovou výrobu extrudovaných plastových trubek a profilů. Díky vysoce kvalifikované pracovní síle a jedinečným výrobním postupům si společnost získala pověst špičkového výrobce v oboru. Produkty Teel Plastics používají některé z největších světových firem například v těchto oblastech: geotermální, zdravotnické nebo průmyslové potrubí, jádra fólií a okenních fólií, konvertované fólie, koextrudované produkty či filtrační komponenty.

„Vyberte si jakýkoli den a najdete spotřebitele, který použije aspoň jeden produkt, na jehož výrobě jsme se podíleli,“ říká Owen Gwynne, senior programátor v Teel Plastics. „Zákazníky vnímáme jako partnery a vybízíme je ke spolupráci během návrhu a vývoje jejich projektů. To urychluje finalizaci výrobků a umožňuje nám inovovat, reagovat na rostoucí požadavky a předvídat budoucí potřeby,“ dodává Gwynne.

 

PROČ PROJEKT VZNIKL?

Závod Teel Plastics v Baraboo ve Wisconsinu má 10 výrobních linek, které produkují různé výrobky v odlišnou dobu během dne. Každá linka potřebuje specifickou recepturu pro daný produkt. Tyto receptury obsahují různé materiály, zařízení, topné prvky a další proměnné. Receptury se můžou měnit i několikrát denně a ty, které se nepoužívaly měsíce, je potřeba znovu použít, jakmile se objeví odpovídající objednávky.

Toto velké množství proměnných mělo za následek chyby v recepturách způsobené lidským faktorem. Firma se proto rozhodla najít řešení, které umožní operátorům řídit celý proces elektronicky a pomůže jim tak snížit lidskou chybovost.

„Každá receptura obsahuje spoustu proměnných a naši zaměstnanci si během směny musí zapamatovat a použít takových receptur několik,“ pokračuje Gwynne. „Důvodů, proč dochází k chybám, je hodně. Pracovníci jsou moc rychlí, musí použít recept, který předtím neznali, nebo se zapojili do práce během výroby. I zdánlivě nepodstatný problém může vyústit ve výrobní prostoje nebo způsobit vady na produktech. Věděli jsme, že existuje cesta, jak tyto chyby minimalizovat,“ upřesňuje.

 

ŘEŠENÍ

Vedení Teel Plastics tedy vyvinulo strategii, která společnosti umožní využít přínosů internetu věcí a vzít v potaz i další kritéria jako konektivita, přístup k datům a škálovatelnost. A začalo hledat hlavní technologii, která by tyto požadavky splňovala. Manažeři analyzovali několik nabídek a zjistili, že mnoho řešení si sice poradí s jednou oblastí, jako je například obchodní hledisko, protokol nebo standard, ale nedokáže pokrýt všechny. Další komplikací byly na zakázku postavené stroje. Potřebovali tedy systém, který umí komunikovat se širokou škálou PLC zařízení, např. od Allen-Bradley nebo Siemens.

Ačkoli nejdříve uvažovali nad vývojem vlastního řešení, nakonec usoudili, že IoT Gateway pro platformu KEPServerEX od společnosti Kepware nabízí nejkomplexnější, nejspolehlivější a nejškálovatelnější způsob, jak řídit všechny důležité komponenty pomocí jediného webového rozhraní.

VÝSLEDKY

Díky softwarovým řešením od Kepware může operátor linky v Teel Plastics poslat předuloženou recepturu s více jak 20 parametry z webového rozhraní do IoT Gateway, odkud jsou pak rozdistribuovány instrukce jednotlivým zařízením na lince. To představuje mnohem úspornější a efektivnější způsob než předchozí manuální proces. Možnost komunikovat s různými PLC systémy včetně Allen-Bradley a Siemens pomohla výrobci významně minimalizovat riziko lidských chyb. Nové procesy v Teel Plastics umožnily snížit prostoje při přenastavování výroby o 30 %.

„K tomu, co dřív vyžadovalo memorování a 30 až 40 kliknutí, nám teď po implementaci IoT v závodě stačí jediné kliknutí,“ říká Gwynne. „Práce s IoT Gateway je opravdu hladká. Můžeme se spolehnout, že jak se naše receptury vyvíjejí, KEPServerEX zvládne cokoli, co před něj postavíme,“ slibuje si od řešení Gwynne.

Nasazení IoT Gateway přineslo Teel Plastics detailnější pohled na výrobní proces. Technici mají k dispozici podrobná výrobní data a můžou testovat různé proměnné. Společnosti se tím podařilo snížit prostoje a díky monitorování různých aspektů výroby (např. teploty v místnosti) a drobným úpravám v nastavení také významně zefektivnit receptury.

Firma navíc sbírá data o stavu technologie (např. vlhkost nebo opotřebení dílů) do centrální databáze. Operátoři tak můžou monitorovat zařízení a provádět prediktivní údržbu, zatímco vedení dostává informace nutné k lepšímu rozhodování o recepturách, aby výrobce mohl produkovat více a v mnohem lepší kvalitě. Například před implementací IoT Gateway zvládla jedna linka vyrobit 18 kusů za minutu. Po nasazení toto číslo vzrostlo na 35 kusů za minutu – téměř dvojnásobek původní hodnoty.

Díky nasazení IoT Gateway mají zaměstnanci také méně nervů. Operátoři se nemusí učit receptury nazpamět, a tím pádem jsou si jistější při vykonávání úkolů. Výměna směn nebyla nikdy hladší – operátoři střídající předchozí směnu jednoduše pokračují tam, kde kolegové předtím skončili.

Zákazníci Teel Plastics teď vidí detailní data, která dokládají, že jejich požadavky jsou prováděny přesně podle specifikace. Nejenže jsou zákazníci více v klidu co se týče běžných požadavků, ale mnozí z nich teď přicházejí i s dalšími přáními.

„Původně jsme chtěli odstranit lidské chyby ve výrobním procesu. IoT Gateway nám ale přináší mnohem víc,“ shrnuje Gwynne. „Naši zaměstnanci se obrovsky podílejí na úspěchu firmy. Díky této nové technologii jsou si na svých pozicích mnohem jistější a můžou odvádět lepší práci. Navíc teď dokážeme vyrábět mnohem víc kusů za minutu a snížit odpad ve formě vadných produktů. Podtrženo, sečteno, nabízíme zákazníkům víc výrobků v lepší kvalitě, čehož si taky všímají.“

 

„Práce s IoT Gateway je opravdu hladká. Můžeme se spolehnout, že jak se naše receptury vyvíjejí, KEPServerEX zvládne cokoli, co před něj postavíme.“

          – Owen Gwynne, senior programátor, Teel Plastics

Další reference

Sbírat data ze 75 ropných vrtů po celé Argentině, i to umí KEPServerEX

KEPServerEX jako nepostradatelná součást provozu – tak dnes popisuje OPC servery argentinská těžařská firma YPF. SW produkty od Kepwaru umožňují výrobním technikům přístup ke klíčovým provozním informacím, a ve výsledku jim tak pomáhají k dosažení maximální výrobní kapacity ropných vrtů. Čtete případovku o užitečnosti balíčku OPC serverů sestaveného na míru pro petrochemický průmysl.

Přečíst

Napište nám

Napište nám

Formulář jste odeslali úspěšně.

Prosím vydržte, do dvou pracovních dnů
se vám z FOXONu ozveme.